Köpvillkor för företagskunder hos medicatomashop.se, Aktiebolaget Atoma 556028-5404, (nedan kallat Medicatoma)

Fastställd: 02.2022

För företag gäller köplagen

1. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Atoma bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Atoma har ägande- och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

2. Behandling av företagsuppgifter
För att handla hos Atoma måste kunden ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid orderregistreringen. Uppgifterna förs inte vidare till någon tredje part och används inte i något annat syfte. Uppgifterna sparas enbart i syfte att uppfylla lagstiftning, bl.a. bokföringslagen. Kunden har alltid rätt att ta del av uppgifterna och begära korrigering eller radering av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter. Se vidare vår Policy för lagring av personuppgifter.

3. Pris
Priserna anges i svenska kronor exklusive moms. Moms tillkommer på alla priser med 25%. I händelse av prisjustering förbehåller Atoma sig rätten att tillämpa leveransdagens pris.

4. Fraktkostnad
En fraktkostnad tillkommer på alla beställningar. Fraktkostnaden baseras på försändelsens vikt.

5. Betalning
5.1 Betalning mot faktura: Betalning mot faktura Efter sedvanlig godkänd kreditkontroll skickas varorna mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kronor, samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta.
ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL: Alla beställda varor är Atomas egendom tills att fullständig betalning kommit Atoma tillhanda.

5.2 Förskottsbetalning bankgiro: Hela orderbeloppet betalas in i förskott till Atomas bankgironummer 568-0079. Så snart full betalning kommit Atoma tillhanda skickas varorna iväg. Ange alltid ordernummer som referens.

5.2 Förskottsbetalning Swish: Hela orderbeloppet betalas in i förskott till Atomas Swishnummer 1230481705. Så snart full betalning kommit Atoma tillhanda skickas varorna iväg. Ange alltid ordernummer som referens.

6. Leveranstid
6.1 Standard: Leveranser inom Sverige; ca 3–7 vardagar. Längre leveranstider kan förekomma under perioder då vi har hög belastning p.g.a. semesterperioder, storhelger, eller förseningar från tillverkare. Om längre leveranstid föreligger, meddelas detta till kunden i samband med orderbekräftelse. Om kunden p.g.a. längre leveranstid inte längre önskar köpa varan så makuleras den från beställningen efter att kunden meddelat Atoma önskemål om detta. Eventuellt redan inbetalat belopp för varan återbetalas till kunden.

6.2 Ordervara: Vissa varor kan i webshopen komma att visas som ordervara. Detta innebär att den inte lagerförs utan enbart levereras mot beställning. Leveranstid kan därför variera. Leveranstiden på varan i fråga meddelas kund i samband med orderbekräftelse. Om kunden p.g.a. ordervarans leveranstid inte längre önskar köpa varan så makuleras den från beställningen efter att kunden meddelat Atoma önskemål om detta. Eventuellt redan inbetalat belopp för ordervaran återbetalas till kunden.

7. Reklamationer
För att reklamera en felaktig eller defekt vara kontaktar kunden Atoma omgående med en reklamation. Reklamationen mejlas till info@medicatoma.se, märk mejlet med ”Reklamation” följt av ordernummer och beskriv orsaken till reklamationen. Vid reklamation skickas i första hand ersättningsvara utan någon extra fraktkostnad, förutsatt att varan finns tillgänglig i lager. Kan Atoma inte ersätta kunden med en ny vara görs en återbetalning till kunden när Atoma fått den defekta varan i retur. För retur av defekta varor skickar Atoma en fraktsedel med betald frakt.

8. Transportskadat gods
Om en vara skadas under transporten, skall skadan anmälas omgående till speditören. Kunden kontaktar även Atoma med en reklamation. Reklamationen mejlas till info@medicatoma.se, märk mejlet med ”Reklamation” följt av ordernummer.

9. Reservationer
Atoma förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning eller om ett försäljningsobjekt utgått, har Atoma rätt att häva köpet och återbetala eventuella i förskott inbetalda belopp. Atoma reserverar sig för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför Atomas kontroll. Läs mer om vad som räknas som oförutsedda händelser under Force Majeure nedan.
FORCE MAJEURE: Händelser utanför Atomas kontroll, vilka ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Atoma befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför Atomas kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Atomas sida, som gör att Atoma ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Atoma befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Totalsumma:
    Till kassan